Projekti

web2sms platforma

Web development


Web bazirana aplikacija za slanje SMS poruka na predefinisane grupe korisnika ili bulk slanje.

Podržava više nivoa pristupa, posjeduje namjenski API te centralizirani sistem menadžmenta, kontrole i izvještavanja.


Nazad na projekte