Projekti

Baza Experata - web

Web development


Projektni zadatak bio je da se podaci iz nekoliko registara, baza podataka i postojećih aplikacija centraliziraju te omogući pristup informacijama, njihovo editovanje te registraciju novih konsultanata a sve u skladu sa predefiniranim korisničkim nivoima.

Aplikacija također posjeduje mogućnost pristupa trećih strana putem namjenski razvijenog API-ja.


Klijent:  VNG International


http://bazaexperata.info Nazad na projekte